Vi kan bidra!

 

Er du leder, tillitsvalgt eller verneombud?

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe deg med?

Fellestiltakene LO-VIRKEs hensikt er å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene.

Våre viktigste bidrag ligger i å bygge opp kultur, kompetanse og ferdigheter innen partssamarbeid og medvirkning i bedriftene. Aktiv bruk av samarbeidsorganene og bred medvirkning fra de ansatte er viktige arbeidsmetoder.

 

Vi kan bistå med:

- Styrke partsamarbeidet i din virksomhet
- Medbestemmelse og forutsigbarhet
- Nettverksbygging
- Utvikling og innovasjon
- Kompetanse- og kunnskapsutvikling
- Økt lønnsomhet og verdiskapning

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg!